El consistori s’adhereix al Conveni Marc del Consorci de Gestió de Residus V5 per a aquest tipus de residu

Canals s’ha unit al Conveni Marc de la recollida d’oli usat amb l’objecte de garantir la prestació del servei de recollida separada i gestió d’oli de cuina dipositat en els contenidors del terme municipal, el qual serà efectuat a través del concessionari a designar per part del Consorci V5. 

Actualment s’estan retirant els contenidors d’oli usat que hi ha al llarg del municipi per a reemplaçar-los pels nous contenidors que començaran a instal·lar-se a partir de demà, 18 de novembre. 

Els nous contenidors estaran ubicats en els següents punts: Jaume I (mercat); Dionís d’Hongria, plaça de la Constitució, Torreta, Aiacor (parc); 9 d’Octubre; plaça Josefa Fito, Avinguda Costera i plaça de la Pau.