S’estabilitzarà la situació laboral de 28 persones 

L’Ajuntament de Canals reduirà la temporalitat dels seus treballadors i de les seues treballadores amb una històrica oferta d’ocupació que estabilitzarà la situació laboral de 28 persones. Així, l’índex de temporalitat se situarà per davall del 8%, un dels objectius de l’actual equip de govern. 

En concret, els processos selectius d’estabilització es dividiran en 27 per concurs i 1 per oposició. Estan inclosos en l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament per al 2022, la qual té com a fi complir amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública. 

Per a la confecció de les bases s’ha arribat a un consens unànime entre el consistori i els sindicats: UGT, CCOO, sindicat independent i el sindicat de la policia local. Es poden consultar en el DOGV número 9502 de 31 de desembre de 2022. S’espera, de forma imminent, l’obertura del termini per a presentar sol·licituds.