Es repartiran 52 impressores multifunció per tots els departaments del consistori, la qual cosa suposarà un augment de la productivitat i constitueix a l’Ajuntament un estalvi anual pressupostari del 20%.

Ahir de matí es va dur a terme a l’Ajuntament de Canals la signatura el contracte d’arrendament, amb la instal·lació i manteniment dels equips multifunció d’impressió. A la reunió, presidida per l’alcaldessa Mai Castells, ha assistit el president de l’empresa concessionària; el secretari del consistori i els tècnics de l’Ajuntament.

L’objectiu principal és dotar d’un sistema d’impressió homogeni, modern, eficient, gestionat i monitorat per a donar un correcte servei als treballadors municipals que es tradueix en una millor atenció al ciutadà i la resolució dels seus tràmits, a més d’un estalvi econòmic, tant en la impressió com en el manteniment de l’equipament.

En total, es repartiran 52 impressores multifunció per tots els departaments del consistori, la qual cosa suposarà un augment de la productivitat i constitueix a l’Ajuntament un estalvi anual pressupostari del 20%.

Els beneficis que aportarà aquest servei serà disminuir les incidències i agilitzar la resolució; optimitzar la gestió dels combustibles, abaratint els costos; controlar de manera eficaç la producció documental del consistori; aprofitar les últimes tecnologies aparegudes en el mercat i complimentar la normativa de protecció ambiental i seguretat en el treball.

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un model de gestió de residus que incloga la instal·lació de contenidors exclusius de l’ajuntament per a la recollida dels residus generats pels equips objecte d’aquest contracte.

La implantació d’aquesta maquinària compleix amb les mesures de protecció ambiental i de seguretat.