S’ha dut a terme una anàlisi de la situació actual al municipi amb l’objectiu principal d’arribar a les xifres de recollida que marca el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.

En el darrer Plenari Ordinari celebrat el passat 31 de març es va aprovar per unanimitat el nou model de recollida del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables de Canals.

Tots els municipis tenen l’obligació de prestar el servei públic de recollida, transport, valorització i eliminació de residus urbans o municipals, així com la inspecció i sanció en l’àmbit d’aquestes competències. A més a més, les poblacions superiors a 5.000 habitants han d’implantar sistemes de recollida selectiva de residus urbans o municipals.

Per aquesta raó, s’ha dut a terme una anàlisi de la situació actual al municipi amb l’objectiu principal d’arribar a les xifres de recollida que marca el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. Aquest estableix un mínim de 67% en reciclatge i de 50% en bio residus que cal complir l’any 2022.

El Pla de Residus planteja, per a les diferents zones del municipi, un sistema mixt de recollida que s’ajuste a les característiques pròpies del municipi. En les zones urbanes de més densitat es disposarà d’un contenidor en el qual cada veí i veïna disposarà d’un clauer per a fer ús d’aquest. Tanmateix, en la resta de la població, i de les pedanies, s’utilitzarà el sistema porta a porta.

L’Ajuntament de Canals iniciarà campanyes de conscienciació i aportarà tota mena d’informació perquè aquest sistema s’implante de manera escalonada en la població.