La concessió, tindrà una durada de quatre anys a partir de la formalització del contracte

L’Ajuntament de Canals ha iniciat els tràmits per a dur endavant la licitació, mitjançant un procediment obert, del contracte de concessió de serveis per a la gestió i explotació del bar-restaurant, ubicat en el Poliesportiu Municipal de Canals.

L’edifici compta amb 401,57 m² de superfície total, distribuïts majoritàriament entre la zona del bar-restaurant i la zona de la terrassa descoberta, i amb una capacitat màxima de 193 persones.

Respecte a la concessió, tindrà una durada de quatre anys a partir de la formalització del contracte, amb opció de pròrroga per dos períodes de dos anys cadascun d’ells.

Totes les persones interessades en aquest servei municipal poden acudir al departament de patrimoni de l’Ajuntament de Canals, a sol·licitar informació o també poden enviar un correu electrònic a patrimoni@canals.es.