Les activitats relacionades amb l’entorn i el medi ambient es repetiran els pròxims dijous

L’associació “Tapis Superando Barreras” duia a terme la primera sessió de formació ambiental amb Actio, el tema al voltant del que s’ha treballat ha estat els arbres singulars de Canals.

Els pròxims dijous d’abril i maig, a l’associació seguiran amb més activitats relacionades amb l’entorn i el medi ambient.

Aquestes activitats estan coordinades i organitzades en equip per les Regidories de Medi Ambient, Serveis Socials i Educació de l’Ajuntament de Canals.