El consistori aprofita el tancament de les instal·lacions per a realitzar algunes intervencions

Aquests mesos, a causa de la situació sanitària, no s’ha pogut realitzar activitat esportiva amb normalitat. 

L’Ajuntament de Canals, com molts altres, ha hagut de tancar moltes setmanes les seues instal·lacions. Davant aço, de del consistori s’ha estimat oportú aprofitar aquest temps per a realitzar millores a les instal·lacions en allò que ha sigut possible.

En aquestes setmanes s’ha efectuat el canvi de les porteries de Futbol-7 del Camp del Llimoner i s’han col·locat porteries anti-bolcada al Pavelló Ricardo Tormo i al Poliesportiu Municipal. 

En total han estat tres intervencions de millora atenent al compliment de la normativa de seguretat.