El servei estarà dirigit pels tècnics municipals des de principis del mes de desembre

Ahir, l’alcaldessa de Canals, Mai Castells, va signar la resolució que suposa l’execució material de la intervenció del servei de l’escoleta infantil de la Torreta de Canals.

La resolució dictada per l’alcaldia suposa la incoació de l’expedient per a la resolució de contracte administratiu de serveis que l’Ajuntament manté amb l’actual contractista, Marta Moscardó, per l’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris als treballadors que estigueren participant en aquesta, amb confiscació de la garantia definitiva. I comporta, a més a més, la intervenció del servei com a mesura cautelar a fi d’assegurar la continuïtat i regularitat en la prestació servei públic d’escola infantil.

Aquesta intervenció cautelar implica que a principis de desembre les treballadores del centre seran assumides per l’Ajuntament fins que es resolga l’expedient de resolució contractual.

El consistori ha estat treballant amb la màxima celeritat legal possible, i així s’ha informat puntualment dels passos seguits tant a la Corporació municipal al complet, com a les treballadores de l’escoleta com també a les mares i pares de l’alumnat.

Així doncs, una vegada ha quedat prou acreditat que l’actual empresa adjudicatària ha incomplit el contracte per un impagament salarial superior als tres mesos, l’Ajuntament ha intervingut el servei de forma eficaç i contundent, sense contemplar, en cap cas, l’opció del tancament de l’escoleta.

Per últim, Castells ha manifestat que “totes i tots haguérem volgut una solució més directa i senzilla, però cal destacar que mai s’ha deixat de treballar pel bé de les treballadores i, sobretot, pels xiquets i xiquetes del centre.”