El motiu principal és que els vehicles giraven abans d’incorporar-se al carrer de la Vàlvula i podien provocar algun accident entre els vianants

La Brigada d’Obres Municipals i Serveis de l’Ajuntament de Canals ha instal·lat i pintat unes barreres de formigó, anomenades “New Jersey”, amb la finalitat d’evitar accidents.

Aquestes barreres de seguretat, les quals estan pintades de groc perquè tinguen bona visibilitat entre la ciutadania, s’han col·locat en el camí de les Setenes, junt el carrer de la Vàlvula, en concret, davant de la zona jove.

El motiu principal és que els vehicles giraven abans d’incorporar-se al carrer de la Vàlvula i podien provocar algun accident entre els vianants.