El pressupost base de licitació és de 105.361 euros IVA inclòs, i es preveu un termini d’execució de les obres de tres mesos

La Casa de la Vila comença els tràmits de licitació de l’obra “Adequació del local de serveis socials a la vigent normativa d’accessibilitat”.

El departament de Serveis Socials funciona bàsicament com un servei d’atenció i seguiment de persones dependents i, en molts casos, d’usuaris amb cadira de rodes que requereixen atenció especialitzada. Això comporta la necessitat de disposar de despatxos d’atenció personal amb objectius i finalitats diferents. L’emplaçament del local de Serveis Socials està ubicat als baixos de la plaça de la Constitució, número 3.

El pressupost base de licitació és de 105.361 euros IVA inclòs, i es preveu un termini d’execució de les obres de tres mesos. El contracte s’adjudicarà pel procediment obert simplificat. Les empreses interessades podran presentar ofertes fins al 7 de juliol de 2022.