L’Ajuntament de Canals, a través de la regidoria de Joventut, ha iniciat els treballs previs a la redacció del Pla Jove

El Pla Jove és una eina de planificació estratègica que permet ordenar els recursos existents en el municipi i definir les actuacions que caldrà desenvolupar durant els quatre anys vinents pel que fa a polítiques de joventut.

Es tracta d’un instrument que permetrà aportar legitimitat a les polítiques juvenils municipals i establir-ne un punt de partida per tal de generar espais de treball amb els joves i amb la resta d’agents implicats, així com, fomentar la participació i la dinamització de la joventut del municipi.

El Pla Jove s’estructura en fases. La primera consisteix en l’elaboració de la diagnosi. Per tal d’avaluar la situació actual, s’ha preparat una enquesta per als joves de Canals d’entre 12 i 30 anys, en la que han de contestar a les preguntes sobre la percepció que tenen sobre el municipi i els interessos personals.

Aquesta recollida inicial de dades permetrà planificar les polítiques de joventut i començar amb l’última de les fases de la redacció del Pla Jove. Per això és important que aquesta enquesta arribe al màxim nombre possible de persones.

L’enllaç per accedir a l’enquesta s’ha publicat al web i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Canals.