La campanya, que es va iniciar el 12 d’agost de 2021, estarà vigent fins al 30 de setembre d’aquest any

El passat dimecres, l’alcaldessa de Canals, Mai Castells, i la regidora de Promoció Socioeconòmica, Hilzonde Badia, es van reunir amb els portaveus d’Associem en una comissió de seguiment i avaluació del conveni de col·laboració entre l’esmenada associació i l’Ajuntament de Canals per a la reactivació del consum en el comerç local del poble a través de la campanya de bons de consum “Et toca, tria Canals!”.

Aquest projecte, que naix amb la finalitat de promocionar i dinamitzar el sector comercial del municipi, pretén estimular les compres durant el seu període de vigència, i conscienciar els consumidors de la importància del seu suport al comerç de la població.

Açò, s’estima que es traduïsca en la injecció de 250.000 euros per a la reactivació del consum al comerç canalí.

A l’esmenada cita, on també n’estava present la tècnica de l’àrea, Marian Torres, es va acordar, entre d’altres, redistribuir les previsions de la clàusula cinquena del conveni.

D’aquesta manera, i de forma consensuada, es convenia fer la següent reassignació: per una banda, el cost de gestió del programa, per un import estimat de 50.000 euros; per l’altra, l’incentiu al consum quantificat en fins a 10.000 bons a raó de 20 euros per bo, ascendeix a un import de 200.000 euros.

Aquesta campanya, que es va iniciar el 12 d’agost de 2021, estarà vigent fins al 30 de setembre d’aquest any.