Es va acordar suspendre el 2023 les taxes d’ocupació de l’espai públic de les terrasses dels establiments d’hostaleria 

L’Ajuntament de Canals va celebrar el dilluns passat un plenari extraordinari en el qual es va aprovar per unanimitat la proposta d’alcaldia de requerir a la Real Federació Espanyola de Futbol i a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana el condicionament que necessita l’estadi dels Quatre Camins. 

En el mateix plenari es van aprovar, també per unanimitat, la resta de punts. Es va acordar suspendre el 2023 les taxes d’ocupació de l’espai públic de les terrasses dels establiments d’hostaleria per a ajudar a aquests negocis a fer front a la inflació. 

Un altre punt important a tractar en l’ordre del dia era la regularització jurídica de la situació de Canals com a membre de la Mancomunitat la Costera-La Canal. Es va ratificar l’acord d’eixida adoptat el 2005, procediment incomplet i que, per tant, causava la situació de bloqueig. Una vegada formalitzada la separació es podrà procedir a sol·licitar l’adhesió, de nou i de ple dret, de Canals a la Mancomunitat. 

Finalment, es van aprovar el compte general de l’Ajuntament en 2021 i una quarta pròrroga de l’arrendament de la nau 5-A del polígon de ‘Les Moles’.