La localitat està catalogada com un municipi afectat per l’alt risc d’incendi forestal

En el darrer Plenari Ordinari, celebrat el passat 31 de març, es va aprovar per unanimitat el Pla Local Reduït de Prevenció d’Incendis Forestals de Canals.

La localitat està catalogada com un municipi afectat per l’alt risc d’incendi forestal. Per aquest motiu, des del consistori s’ha fet un Pla de Prevenció Municipal d’Emergències davant els Incendis Forestals. Aquest estableix una sèrie de normes tècniques per als municipis els quals presenten un terreny forestal escàs o dispers, com és el cas de Canals que disposa de 548,35 ha discontínues catalogades com a superfície forestal.

Entre les actuacions que recull aquest Pla s’inclou l’adaptació de les àrees d’ús públic a les normes de seguretat en la zona del Túnel; execució i manteniment d’àrees de discontinuïtat perimetrals a zones urbanitzades (Cinc Germans i Ca Pareja); revisió del Pla de Cremes en funció de l’experiència obtinguda en la seua aplicació; conscienciació sobre les bones pràctiques per a la prevenció d’incendis forestals, mitjançant la col·locació de cartells en les instal·lacions recreatives del Túnel; difusió del nivell de preemergència existents en diversos espais del consistori; execució d’àrees tallafocs en terrenys gestionats per la Generalitat; actualització de punts d’aigua ubicats en “Ca Pareja” i el manteniment de la línia d’alta tensió.

Des del consistori es pretén evitar, amb aquestes intervencions, qualsevol classe d’incendi forestal que es puga ocasionar en el terreny de Canals. L’alcaldessa de Canals, Mai Castells, ha manifestat a aquest respecte que «aquesta aprovació del Pla és una molt bona notícia perquè d’aquesta manera sempre estarem atents per a dur avant qualsevol actuació o normativa que assegure la protecció de l’àrea forestal de Canals».