Les ajudes van destinades als negocis afectats per les restriccions davant la COVID-19

La regidoria de Promoció Socioeconòmica de l’Ajuntament de Canals ha anunciat que, per la Resolució de l’Alcaldia-Presidència nº 432 de 06/04/2021, s’ha resolt l’aprovació, reconeixement de l’obligació i ordenació del pagament de les ajudes directes destinades a establiments, autònoms i microempreses de Canals afectades per l’estat d’alarma per raó de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.