Podran participar en la selecció del personal aquelles persones què reunint els requisits desitgen participar en la dita selecció i presenten la documentació

Les persones interessades podran presentar-se fins al dia 28 de febrer de 2022 inclòs en l’oficina de l’ajuntament de Barxeta, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, o per la seu electrònica de l’ajuntament de Barxeta.

Barxeta ha resultat beneficiària d’una ajuda econòmica dins del programa Reacciona 2021-Gestió forestal sostenible de la Diputació de València, que li permetrà la contractació d’una brigada formada per 3 peons i 1 capatàs agrícola.

Podran participar en la selecció del personal aquelles persones què reunint els requisits desitgen participar en la dita selecció i presenten la documentació. Els requisits bàsics per optar a les places són, tindre complits divuit anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa, no patir malaltia que impedisca l’exercici de les funcions i acreditar un mínim de tres mesos d’experiència professional en treballs forestals. Més informació, a l’Ajuntament de Barxeta.