Es repartiran 4.000 euros en premis i les sol·licituds es poden presentar des de hui fins al divendres 23 de juny

L’Ajuntament de Xàtiva ha convocat els III Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local de Xàtiva, organitzats des de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià de la regidoria de Política Lingüística, amb la col·laboració de la Diputació de València.

La concessió de premis a l’ús del valencià en el comerç local és una acció que té com a finalitat potenciar i guardonar l’ús de la llengua pròpia als establiments comercials. Es donaran un total de cinc premis amb una dotació pressupostària de 4.000 euros repartits en: 1.000 euros per al primer premi, 900 euros per al segon, 800 euros per al tercer, 700 euros per al quart i 600 euros per al cinqué premi. 

S’estableix una única modalitat de premi, a l’ús del valencià en la retolació i el material imprés de l’establiment o negoci. Es tindrà en compte tant la retolació interior com l’exterior i la dels vehicles; així com el material imprés com ara cartes i menús diaris, bosses comercials, factures i albarans, fullets comercials i publicitaris, etiquetatge, adhesius i embolcalls i publicitat en premsa, llibrets de falla o associacions. 

Podrà presentar-se a aquest concurs qualsevol comerç, empresa i servei que desenvolupe la seua activitat en un establiment ubicat a Xàtiva, tant persones físiques com jurídiques, però amb una única sol·licitud per cadascuna d’elles. Les empreses guardonades a les convocatòries de 2021 i 2022 no podran presentar-se en la present edició. 

El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar ahir dilluns, i es perllongarà fins al divendres 23 de juny. La presentació de la sol·licitud i de la documentació necessària es farà a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva, mitjançant el tràmit «Sol·licitud per a participar en els III Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local de Xàtiva». 

Amb la sol·licitud s’haurà d’acompanyar un dossier explicatiu amb els mèrits per l’ús del valencià al·legats, amb un màxim de 30 fulls, on s’inclouran fotos i dades que s’hagen de valorar així com el nom i l’adreça de l’establiment; certificat de l’entitat financera o certificat de la banca electrònica amb el número de compte on es vol que s’ingresse el premi; fotocòpia del NIF de l’establiment o DNI en cas d’autònoms, i document que acredite la presentació en cas que la sol·licitud siga presentada per una altra persona.