Entre les accions subvencionades es troben campanyes de comerç, festes, promocions o anuncis en mitjans de comunicació

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat la concessió de les subvencions a les associacions comercials i d’hostaleria de Xàtiva, que ascendeixen a un import total de 100.000 euros.

Aquestes ajudes estan destinades a la realització d’activitats comercials i relacionades amb l’hostaleria dutes a terme per les associacions Gent del Mercat, Xàcex, Ahoxa i ADEXA, i es concedirà ara un 50% de l’import concedit, per a poder dur a terme la seua organització. L’altre 50% s’atorgarà una vegada es justifique la subvenció concedida. En cas que a 13 d’octubre l’import concedit siga superior a l’import justificat per l’associació, aquesta haurà de tornar els diners que corresponguen a la part concedida de l’ajuda que no haja estat justificada.

Les activitats subvencionades es caracteritzen per la innovació, la singularitat i repercussió dins del municipi, la capacitat per atraure visitants a la localitat, la implementació i l’ús de noves tecnologies i la dinamització del carrer. Entre les activitats valorades per la comissió per tal de concedir les ajudes es troben activitats de promoció del mercat municipal, festes, campanyes comercials durant l’any, outlets o anuncis en mitjans de comunicació.