Aquestes ajudes estan enmarcades dins del Pla Avalem Experiència

La Conselleria de Economia Sostenible, a través de Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ha convocat ajudes amb l’objectiu de fomentar la conversió a indefinit de contractes temporals d’aquelles persones ocupades que estiguen inscrites com a demandants de millora d’ocupació en Labora. 

Les subvencions oscil·len entre els 11.340 euros si la persona contractada és un home, els 12.600 euros si és una dona o pertany a col·lectius vulnerables i els 25.000 euros si la persona pateix diversitat funcional severa o si és dona víctima de violència. 

Aquestes ajudes es poden sol·licitar fins el 30 d’abril de 2021 a través de la pàgina web de Labora (consultar ací), on estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per formular la sol·licitud. 

Les ajudes es concediran a les empreses que convertisquen els contractes del seu personal de temporals a indefinits que tinguen alguns d’aquests requisits: persones en situació o risc d’exclusió social, acreditada pels Serveis Socials de qualsevol administració pública; persones majors de 50 anys; persones amb diversitat funcional; dones, entre altres. 

Aquestes subvencions ECOVUT estan emmarcades dins de el Pla Avalem Experiència, un projecte posat en marxa pel Consell a través de Labora, per donar suport a la inserció de persones aturades. 

La concessió d’aquestes ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per al que es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s’hagi completat la presentació de la sol·licitud. 

L’import total de les subvencions serà de 12.500.000 euros, susceptibles de ser cofinançats pel Fons Social Europeu. 

Avalem Experiència 

Avalem Experiència s’articula al voltant de quatre línies estratègiques d’actuació. La primera se centra en l’àmbit de la formació per actualitzar la qualificació professional i, d’aquesta manera, permetre el retorn a l’ocupació. 

Mitjançant un pla de xoc s’oferirà atenció personalitzada i centrada en les necessitats formatives de cada participant, així com en els requeriments de l’mercat de treball.