Durant el curs vinent els premiats rebran tots els serveis necessaris per a cursar l’any acadèmic o bé als Estats Units o bé al Canadà.

L’alumna del col·legi Sant Antoni Abat de Canals és una de les 400 elegides, de les 10.000 que es van presentar, del programa de beques de la fundació que, després de la interrupció provocada per la pandèmia, ha représ la seua activitat.

Blanca Perales va passar les proves acadèmiques amb gran èxit obtenint una nota mitjana de 9,9 en l’examen teòric, i per tant, va ser una de les 330 estudiants elegides perquè les 70 restants estan reservades a l’alumnat que estudia en Galícia.

Durant el curs vinent els premiats rebran tots els serveis necessaris per a cursar l’any acadèmic o bé als Estats Units o bé al Canadà. En el cas de Blanca se li subvencionarà els viatges d’anada i tornada al Canadà, les taxes d’escolarització, la matrícula, l’allotjament, la manutenció, l’assegurança mèdica i una xicoteta assignació mensuals per a les seues despeses