L’Ajuntament continua apostant per adaptar els seus policies locals a la nova realitat social

La Policia Local de l’Alcúdia de Crespins ha realitzat un curs d’habilitació per a la realització de proves de detecció de drogues en la conducció. El curs es va impartir per part de l’Institut Social i Formatiu de la Seguretat i de les Emergències (ISFES) en Canals.

Amb aquesta formació, s’habilita als agents a poder realitzar proves de detecció de drogues en la conducció a aquells conductors que presenten simptomatologia específica en drogues o estupefaents, així com a poder denunciar aquest tipus d’infraccions per dues vies diferents: La via administrativa i la penal.

Amb açò, l’Ajuntament continua apostant per adaptar els seus policies locals a la nova realitat social, modernitzant i dotant als agents amb mitjans materials i una formació específica, amb l’objectiu de garantir la seguretat en el municipi.