Els controls es realitzaran en ubicacions aleatòries de la localitat

Des de l’Ajuntament de Canals, a través de la Policia Local, informen que s’efectuarà una campanya de comprovació del nivell de soroll i de les condicions tècniques i reglamentàries de ciclomotors i motocicletes. 

Els agents podran requerir qualsevol conductor/a de ciclomotor la comprovació del nivell de soroll provinent dels tubs d’escapament d’aquests vehicles, bé en llocs fixos o de manera aleatòria, en qualsevol via pública del municipi. Per al mesurament acústic, s’utilitzarà sonòmetre homologat segons el qual s’estableix en la normativa nacional sobre metrologia.

Una vegada efectuat el mesurament i comprovat que supera el límit màxim permés en l’Ordenança Municipal de Protecció Acústica o que incompleix les condicions tècniques o reglamentàries, s’estendrà acta on constarà el nivell de soroll obtingut o les deficiències oposades en els vehicles, així com s’estendrà butlletí de denúncia per la circulació amb tub d’escapament deteriorat, incomplet o inadequat.

Per això, des de la Policia Local es recomana als propietaris o conductors d’aquests vehicles la seua revisió i esmena dels elements tècnics o reglamentaris deficitaris en benefici d’una millor convivència dels veïns.