La plataforma registrarà en la Conselleria de Sanitat i Salut Pública els nous resultats de les analítiques realitzades en els habitatges 

La Plataforma de veïns va encarregar el mes de novembre passat a un laboratori homologat de València, una analítica de 20 domicilis per a conéixer la situació de la concentració de plom en el servei públic de la ciutat. 

La finalitat d’aquestes analítiques, segons indiquen, no és posar en debat la potabilitat de l’aigua de Xàtiva en relació amb els paràmetres dictats per Salut Pública, sinó denunciar l’obsoleta xarxa de distribució d’aigües, formada majoritàriament amb canonades de fibrociment i plom que deriven col·lateralment en aquestes concentracions de plom i amiant en l’aigua potable de la ciutat. 

Els resultats d’aquestes analítiques, que s’han tornat a registrar en la Conselleria de Sanitat Pública, mostren, segons indiquen des de la plataforma, un panorama preocupant per l’alta concentració de plom que conté l’aigua en els domicilis, màximament quan l’OMS i la resta d’organismes de Sanitat pública del país, manifesten de manera taxativa que cap concentració de plom és innòcua per a la nostra salut. 

Una primera conclusió és que en totes les mostres apareixen concentracions de plom, en qualsevol de les ubicacions. Aquesta problemàtica no afecta una zona sinó a tota la ciutat. 

Els resultats d’aquestes analítiques, que es faran públics la setmana vinent, mostren que un 15% de les mostres sobrepassen el màxim de concentració de plom permés per les autoritats sanitàries; el 20% està per damunt de la meitat del plom permés i la resta conté una concentració de plom del voltant del 25% màxim permés per a declarar l’aigua no apta per a consum. La plataforma indica que les concentracions d’amiant detectades són del voltant de 5 milions de microfibres per metre cúbic. 

La plataforma registrarà en la Conselleria de Sanitat i Salut Pública els nous resultats de les analítiques realitzades en els habitatges, de la mateixa manera que va registrar anteriorment els resultats de les analítiques realitzades en les fonts públiques de la ciutat i del qual, hui dia, no ha obtingut resposta. 

La Plataforma de veïns es planteja si després de huit anys, l’actual equip de Govern encara no ha tingut suficient espai de reflexió sobre aquesta gravíssima situació i quina és la raó per a no iniciar immediatament un potent Pla de renovació integral de la xarxa de distribució d’aigües potables a la ciutat.