La problemàtica amb la xarxa de distribució d’aigües potables, una qüestió de máxima actualitat per a la ciutat

Després de la publicació dels resultats de l’enquesta electoral i de temes generals del Josep de Ribera, la Plataforma de veïns “Casc Antic, Digne i Viu” celebra que en aquesta enquesta es triara, com a qüestió de màxima actualitat per a la ciutat, la problemàtica amb la xarxa de distribució d’aigües potables.

A la vista dels resultats, la Plataforma de veïns considera que la ciutadania ha entés que aquest gravíssim problema està en el centre del debat i que la tasca de denúncia, difusió i reivindicació que s’està desenvolupant té un amplíssim suport dels ciutadans i ciutadanes de Xàtiva, independentment del seu districte o de la seua sensibilitat política.

De l’1 a 10, la ciutadania ha puntuat amb un 8 la gravetat del problema, el que segons la plataforma, significa que el suport a les seues protestes és pràcticament unànime. També destaquen que, en la valoració de la gestió que el govern municipal està fent en relació amb aquesta problemàtica, el suspens és general en tots els districtes de la ciutat.

La conclusió de la Plataforma de veïns és que la ciutadania està completament sensibilitzada amb la problemàtica de la xarxa de distribució d’aigües potables i desaigües de Xàtiva. Entén el greu problema ecològic, de salut pública i patrimonial que té la ciutat i, en conseqüència, dona suport a les accions de denúncia i difusió de la Plataforma. També interpreten que aquest resultat manifesta una coincidència en la crítica a la gestió municipal en la seua política d’intervencions puntuals i de no abordar la qüestió d’una forma integral iniciant una renovació completa de tota la xarxa, eliminant tot el plom i fibrociment de les conduccions.

El suport manifestat per la ciutadania, asseguren, anima a la Plataforma a continuar amb les seues reivindicacions amb major espenta, si cap, i demostra la importància del moviment cívic en les exigències per a millorar qualitat de vida a la ciutat.