La plataforma ha mantingut reunions, afirmen, amb el Govern municipal, la Fiscalia de Medi ambient, s’han elevat queixes al síndic de greuges i comparegut en la Comissió de Peticions de les Corts

La plataforma qualifica d’insuportable la situació que viu el veïnat de Xàtiva, especialment el del Barri antic enfront de la sordesa dels Governs municipals de la ciutat., mentre manté que l’aigua de Xàtiva conté diverses concentracions de plom i microfibres d’amiant constatades en 30 analítiques efectuades en fonts públiques i domicilis per laboratoris de València i Barcelona, amb el que això significa pel que fa a la salut pública. Anys de contínues filtracions i rebentades que provoquen humitats i inundacions a les cases. Anys i la pèrdua, segons l’Informe de l’Auditoria de Comptes de la Comunitat Valenciana, de 4 milions de metres cúbics d’aigua anuals. 

S’han mantingut reunions, afirmen, amb el Govern municipal, la Fiscalia de Medi ambient, s’han elevat queixes al síndic de greuges i comparegut en la Comissió de Peticions de les Corts. S’han fet manifestacions, concentracions a les portes de l’Ajuntament i reunions amb Grups parlamentaris, senadors i diputats i Campanyes de pancartes als balcons, mentre el Govern municipal no fa cas de l’exigència d’iniciar un inevitable Pla de renovació integral de la xarxa de distribució d’aigües i desguassos mitjançant un Pla pluriennal sostingut per un pressupost sòlid i amb la duració que es requerisca.