Les localitats en les quals s’executarà aquest programa formatiu i d’ocupació, seran Rotglà i Corberà, Vallada i Montesa

La Mancomunitat de Municipis la Costera-Canal ha sigut beneficiària del taller d’ocupació “Et Formem, la Mancomunitat et Recolza II”, amb una dotació econòmica que ascendeix a 792.385 euros, que permetrà la contractació de 30 participants amb dificultats d’inserció laboral o pertanyent a col·lectius vulnerables, a més de l’equip directiu, administratiu, docent i docent de suport. La duració serà d’1 any i, l’aportació individual de cada ajuntament, ascendeix a 12.000 euros. 

Es tracta del segon nivell d’aquest taller, iniciat el passat mes d’abril de 2023 i en el qual, l’alumnat participant, ja ha superat la formació teòrica-pràctica i obtingut el certificat de professionalitat de nivell I en diferents especialitats d’obra de paleta. Així mateix, aquells participants que no disposen del graduat en ESO continuaran formant-se per a aconseguir el seu certificat, així com en la millora de les competències clau. 

Pel que respecta als treballs d’execució, al municipi de Vallada, s’impartirà l’especialitat de “Fàbriques d’Obra de Paleta” on la principal actuació, serà la de continuar amb la restauració de les pistes esportives municipals. 

A Rotglà i Corberà, es durà a terme l’especialitat de “Revestiments amb pastes i morters en construcció”, realitzant-se diverses millores en el magatzem de titularitat municipal. 

Finalment, en el municipi de Montesa, s’impartirà l’especialitat de “Revestiments amb peces rígides per adherència en construcció”, centrant-se en treballs d’accessibilitat, reposició de formigó i pintura tant en interiors com exteriors dels espais públics. 

Cal recordar que aquests programes estan subvencionats per Labora amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus de la Comunitat Valenciana 2021-2027.