Els programes ET FORMEM i FOTAE han empleat a alumnes, personal directiu, docent i d’administració

La Mancomunitat de Municipis la Costera-Canal, a través dels programes ET FORMEM i FOTAE, ha ocupat a més d’un centenar de persones entre alumnat, personal directiu, docent i d’administració, amb una dotació pressupostària de prop a 232.000 euros per cada taller, més l’aportació que realitza cada municipi, d’uns 10.000 euros aproximadament. Cada localitat compta amb un total 10 alumnes en contracte de pràctiques, d’1 any de duració, i del qual reben un sou estipulat del mínim interprofessional.

Els tallers Et Formem, són programes mixtos d’Ocupació i Formació destinats a persones desocupades amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb edats compreses entre els 16 a 65 anys. Durant els 12 mesos que duren aquests projectes, els participants reben una determinada formació en alternança amb el treball o la pràctica professional i s’han realitzat als municipis d’Enguera, Vallada, Moixent i Montesa. 

FOTAE, es un altre programa que s’està executant en les localitats de Moixent, Montesa, Rotglà i Corberà i Vallada, orientat a persones majors de 25 anys, amb l’objectiu d’incrementar l’ocupabilitat de les persones participants que es troben en situació de desocupació.

Segons ha indicat la presidenta de la Mancomunitat de Municipis, Mª José Tortosa, es continuarà treballant en algo tan necessari com és el foment del treball i que, gràcies a aquestes eines, s’aconsegueix que un grup de persones en situació de desocupació puga rebre una determinada formació que els permetrà accedir al mercat laboral, i ha assegurat que, continuaran treballant per a beneficiar al màxim, als veïns i veïnes de tots els municipis que conformen la Mancomunitat”.