Aquests programes estan subvencionats per Labora i cofinançats pel Fons Social Europeu 

La presidenta de la Mancomunitat de Municipis la Costera M. José Tortosa, va participar dimecres passat en la clausura dels tallers d’ocupació ET FORMEM, dels municipis de Vallada i Rotglà i Corberà, gestionats i promoguts des de l’entitat comarcal.

Aquests programes mixtos d’ocupació i formació estan destinats preferentment a col·lectius desfavorits. El seu objectiu radica a millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral de les persones participants, mitjançant la realització d’obres o serveis d’utilitat pública o d’interés social, que puguen facilitar a l’alumnat i personal laboral la realització d’un treball efectiu que, al costat de la formació professional ocupacional rebuda, proporcione la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

La inversió del primer cicle a Rotglà i Corberà, de 6 mesos de duració, va ser de 120.103,20 € més 5.000 € d’aportació del municipi. En la segona fase, de 12 mesos de duració, l’import va ascendir a 241.358,40 € més 10.000 € d’aportació municipal. Pel que respecta a la inversió del Vallada, que es va acollir al segon cicle de 12 mesos de duració, l’import va ascendir a 241.358,40 més 10.000 € d’aportació pròpia.

Durant totes dues fases, dividides en un període d’any i mig, l’alumnat ha obtingut els certificats de professionalitat de nivell I i II, en l’especialitat de jardineria i zones verdes en el cas de Rotglà i Corberà i en la branca de fàbriques d’obra de paleta i operacions auxiliars d’acabats rígids i urbanització, pel que respecta al municipi de Vallada. Tot l’alumnat ha rebut el seu corresponent diploma acreditatiu.

La presidenta de la Mancomunitat M. José Tortosa ha destacat que “Des de l’entitat desitgem que els alumnes aprofiten adequadament aquesta oportunitat per a aconseguir la seua futura inserció al mercat laboral”. A més a més ha afegit que “aquests tallers, alhora, permeten realitzar labors de millora en els municipis i les persones desocupades obtenen formació percebent una remuneració des del seu inici”.

En el programa “Ajardinant 2 Rotglà i Corberà” les persones participants han fet la construcció d’un viver en la zona de pràctiques del cementeri per a aprovisionament de plantes, l’adequació de la rotonda d’entrada des de l’autovia amb malla anti-herba, escorça natural i plantació arbustiva, així com el manteniment de tots els jardins i parcs del municipi, entre moltes altres actuacions.

Pel que respecta a les actuacions realitzades del projecte “Vallada amb tu”, s’ha executat íntegrament en l’antic centre de salut de Vallada des de la demolició de tabiqueria, sanitaris i enrajolats fins a la preinstal·lació dels conductes de l’aire condicionat.