Aquest programa és finançat per la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El departament de Serveis Socials de la Mancomunitat, ha llançat un programa innovador destinat a promoure l’envelliment actiu i l’autonomia personal en persones majors que resideixen en l’àmbit rural. 

El programa “Actívate” del departament de Serveis Socials de la Mancomunitat, es durà a terme des de març fins a desembre de 2024 en els municipis de Cerdà, Llanera de Ranes i Rotglà i Corberà. Les sessions es realitzaran una o dues vegades per setmana, amb una duració d’1 hora i 30 minuts cadascuna. L’objectiu del programa és promoure la salut a través d’activitats que aborden els aspectes físics, psíquics i socials de les persones majors de 65 anys.

Escoltem el president de la Mancomunitat, José Luis Gijón: 

Cal recordar que aquest programa és finançat per la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge i serà encapçalat per un professional psicòleg de la fundació Diagrama. Més informació i inscripcions cridant al telèfon de Serveis Socials 611.768.456.