El PSTD pot accedir a un mínim d’inversió d’un milió d’euros segons la categoria del destí durant un període de tres anualitats

La Mancomunitat La Costera-Canal està elaborant una proposta per a participar en la selecció dels Plans de Sostenibilitat turística en destí de 2022. El Programa d’aquests Plans, que executa la Secretaria d’Estat de Turisme, contempla una inversió pública directa, procedent de fons europeus NextGeneration, a les destinacions turístiques amb l’objectiu de transformar-los i enfocar-los cap a una major sostenibilitat mediambiental, territorial, social i econòmica.

El turisme sostenible és una forma responsable de gestionar els destins i productes turístics, tenint en compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i mediambientals, alhora que satisfà les necessitats dels visitants, de la indústria, de l’entorn i de les comunitats locals.

Els plans versen sobre quatre eixos i, el seu objectiu és abordar la transformació dels destins i millorar-los des de diferents punts de vista: eix 1: actuacions en l’àmbit de la transició verda i sostenible.; eix 2: actuacions de millora de l’eficiència energètica; eix 3: Actuacions en l’àmbit de la transició digital; eix 4: actuacions en l’àmbit de la competitivitat.

A causa de la importància del model participatiu i de comunicació, per a canalitzar la participació dels actors locals en l’elaboració i gestió del pla i igualment els procediments de comunicació i difusió per a la seua visibilitat, des de l’entitat, facilitem la possibilitat de poder participar en el procés. Es tracta d’un senzill formulari al qual es pot accedir des d’un enllaç d’internet, en el qual les persones interessades poden aportar la seua opinió respecte a diferents àrees de treball amb la finalitat de conéixer de primera mà, sobre la base de la seua experiència, les necessitats de la comarca. El termini finalitza 9 de maig a les 15.00 hores.