El punt, que va ser aprovat per unanimitat, suposa un increment de més del 25% respecte a l’exercici anterior

La vesprada del passat 21 de desembre, el plenari de la Mancomunitat va aprovar per unanimitat del pressupost per al 2022 per import d’1.715.016,56 euros.

També es va aprovar el Pla Local de Gestió de Residus domèstics i assimilables dels municipis de Barxeta, Cerdà, el Genovés, l’Alcúdia de Crespins, La Font de la Figuera, La Granja de la Costera, la Llosa de Ranes, Llanera de Ranes, Llocnou d’En Fenollet, Moixent, Montesa, Novetlè, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada i Vallés.

La presidenta, Maria Josep Tortosa explicava que “aquest pressupost aprovat ens permetrà augmentar els serveis socials que prestem a la ciutadania i el Pla Local de Residus servirà per a la redacció el nou plec de recollida de fem que ha de complir amb la nova normativa vigent”.

Un altre pla aprovat unànimement, és el Pla de Joventut 2021-2024. Aquest Pla s’ha redactat fruit de la participació del col·lectiu més jove del territori i dels ajuntaments mancomunats. Els àmbits on es treballarà aquest trienni seran la igualtat, mitjançant la creació de tallers de sensibilització; la participació juvenil, ocupació, assessorant i informant les persones més joves cap al món laboral; oci educatiu, consum responsable, agro-ecologia i ecologia, promovent el consum responsable ecològic i local de productes de quilòmetre 0; i el foment de les Tecnologies de la Informació, eliminant la bretxa digital.

Per últim, es va tractar la posada en marxa d’un servei mancomunat d’assistència tècnica, mitjançant el qual, els municipis poden adherir-se per sol·licitar personal d’especialitats professionals com arquitectura, enginyeria, geologia o ciències ambientals, entre altres. D’aquesta forma es complementa un servei que no es prestava des de la Mancomunitat i que han sol·licitat els municipis, especialment aquells de menor grandària.

Finalment, la presidenta ha qualificat de «positiva» l’aprovació de les polítiques d’igualtat així com l’execució del tercer any del Pla de Dinamització Turística.