La sessió també va contemplar la modificació de les comissions informatives per al mandat 2023-2027

El passat dia 7 de febrer, en el saló de plenaris de la Mancomunitat la Costera- Canal, es van aprovar els pressupostos per a l’exercici 2024, sent la primera aprovació pressupostària sota la presidència de José Luis Gijón. Aquesta decisió, sense cap vot en contra, representa un canvi significatiu en l’assignació de recursos, evidenciant un enfocament estratègic per part del president per a gestionar els fons, enfortint la col·laboració entre els municipis integrants de l’entitat. 

Dins dels punts del dia, es va dur a terme la presa de possessió dels vocals que integraran el Ple durant el present exercici, marcant així l’inici d’un nou període de treball conjunt per al benefici de tots els municipis mancomunats. 

Així mateix, es va abordar la modificació dels representants designats en òrgans col·legiats, específicament en el centre ocupacional ASPROMIVISE, Fons Valencià per la Solidaritat i el Consorci de Comarques Centrals. Aquest procés busca optimitzar la representació i participació en aquestes entitats per a enfortir la col·laboració interinstitucional. 

La sessió també va contemplar la modificació de les comissions informatives per al mandat 2023-2027. Aquestes modificacions busquen adaptar l’estructura organitzativa a les necessitats i reptes actuals de l’entitat supracomarcal. 

Finalment, un altre dels punts aprovats va ser la pròrroga del “Pla Mancomunat de Prevenció de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius”, àrea que es gestiona des de la Upcca de la Mancomunitat. 

Gijón ha indicat que «reiterem el nostre compromís amb el servei públic i el progrés de la Mancomunitat, treballant de manera coordinada i eficient en benefici dels municipis i la ciutadania».