En aquest consell estan representats diferents col·lectius socials i associacions, així com el centre de salut, representants de Serveis Socials i l’ajuntament

L’Ajuntament de la Llosa de Ranes ha posat en marxa el consell de salut, un òrgan de participació que reunirà diversos col·lectius socials i que té com a objectiu la promoció d’hàbits saludables per a millorar el benestar de la població. Aquest consell va celebrar dimecres passat la seua sessió constitutiva. 

El consell de salut és un òrgan de participació, de caràcter consultiu, informatiu, d’assessorament i proposta, en matèria de promoció de la salut i d’adquisició d’hàbits saludables. La seua finalitat principal és promoure la millora de les condicions de salut de la població. 

En aquest consell estan representats diferents col·lectius socials i associacions, així com el centre de salut, representants de Serveis Socials i l’ajuntament. La presidenta del consell és la coordinadora del centre de salut de la Llosa de Ranes, Myriam Amador, i la vicepresidenta, la regidora de Sanitat i Benestar Social, Marga Huerta. 

Una de les primeres accions del consell serà analitzar la situació de l’estat de salut del municipi, així com identificar i promoure accions de salut comunitària a través de projectes participatius. Així, s’establiran mecanismes de coordinació i intercanvi d’informació entre els consells de salut de les zones bàsiques de salut a través dels centres de salut pública corresponents. 

La regidora de Sanitat, Marga Huerta, va explicar que es tracta de crear “un espai de treball per a la promoció de la salut on puguen estar representats tots els agents que contribueixen al nostre benestar, tant professionals de diversos sectors, com col·lectius que representen als veïns i veïnes”.