El jutjat d’Instrucció núm. 2 de Xàtiva ha resolt arxivar la denúncia en no trobar cap indici de delicte en l’actuació de Vicent Muñoz

L’Ajuntament de la Font de la Figuera ha informat de l’arxiu de la denúncia interposada per un funcionari municipal contra l’Alcalde, Vicent Muñoz.

El 2016 l’Ajuntament va iniciar un expedient informatiu i, posteriorment sancionador, contra un dels seus treballadors per reiterades faltes en el lloc de treball i per les nombroses queixes de la ciutadania. El funcionari en qüestió, en conèixer la resolució provisional que proposava una sanció disciplinària i apartar-lo del seu lloc de treball durant quatre anys i mig per les seues faltes, va denunciar  a l’alcalde per un presumpte delicte contra la integritat moral.

Ara, el jutjat d’Instrucció núm. 2 de Xàtiva, realitzades les investigacions corresponents, ha resolt arxivar la denúncia en no trobar cap indici de delicte en l’actuació de l’Alcalde.

Com s’exposa literalment a la interlocutòria judicial:

“Todo lo contrario, lo que consta acreditado en el expediente disciplinario eran las quejas de la ciutadania contra la actitud del denunciante, o que el mismo ha faltado al Trabajo injustificadamente, abandonado su puesto de trabajo a la hora que él estimaba conveniente, quedando su puesto sin cubrir durante sus ausencias, y con un retraso considerable en sus tareas diarias en el Ayuntamiento, y a pesar de que el Ayuntamiento puso a disposición del denunciante la realización de cursos de formación en el ámbito digital, en total unas 59,50 horas, el denunciante solo reconoce haber participado en 2. Y si bien es cierto que se lamentan por la instructora los problemas de salud pudiera tener el denunciante, no pueden los mismos justificar la interposición de una denuncia como la esgrimida, y que por los motivos ya expuestos y no concurriendo, por tanto, los requisitos legalment exigidos para poder imputar el denunciado los delitos que constan en la denuncia”

Per tant, la Instructora acorda el sobreseïment provisional en no haver-hi indicis de delicte en l’actuació de Vicent Muñoz en quant a l’intent d’imputació del delicte contra la integritat moral que pretenia el funcionari.

Les reiterades queixes verbals i per escrit del veïnat a l’ajuntament pel tracte i la falta de resolució del expedients que aquest funcionari tenia assignats, van portar a l’alcalde en 2016, a obrir expedient informatiu per valorar de la forma més objectiva possible la situació. La resolució de l’expedient informatiu plantejava que els fets estaven acreditats i que per tant calia obrir expedient disciplinari que valorara la sanció dels fets.

El passat mes de novembre se li va notificar la resolució provisional de l’expedient disciplinari on es proposava la sanció de quatre anys i mig de suspensió. Poc després, V.F.V. va interposar una denúncia contra l’alcalde per un suposat “delicte contra la integritat moral”, tres anys després d’haver-se iniciat un expedient sancionador contra ell mateix per reiterats incompliments i faltes en el seu lloc de treball. 

Aquesta seqüència temporal també ha estat valorada per la instructora, la qual assevera en la seua interlocutòria que no només no consta acreditat que des de l’any 2016 l’alcalde de la Font de la Figuera haja assetjat, amenaçat o coaccionat al denunciant, ni que l’haja tractat de males formes sinó que resulta estrany que  “pese a que el denunciante refiere que los hechos datan del año 2016, la denuncia no se interpone hasta diciembre del año 2019, y el denunciante no da explicación alguna a esa tardanza en denunciar los hechos que refiere que le han producido ansiedad, y curiosamente el denunciante, presentó denuncia con posterioridad a conocer la resolución provisional de expediente disciplinario que proponía una sanción importante para él, que finalmente le fue impuesta.”

S’ha d’assenyalar que l’expedient sancionador, inici del qual va provocar que el denunciant incriminés  a l’alcalde pel presumpte delicte contra la integritat moral, va concloure el passat febrer amb una sanció exemplar de suspensió de funcions i retribucions per un període de quatre anys i sis mesos.