El pròxim dissabte tindrà lloc el plenari ordinari del mes de novembre

Ahir de matí, l’alcalde de Xàtiva va convocar una reunió urgent amb els portaveus de les diferents formacions polítiques amb representació al consistori xativí per tal d’elaborar el text i aprovar una moció conjunta que s’elevarà al ple ordinari de l’Ajuntament de Xàtiva que se celebrarà el pròxim dissabte. 

Aquesta proposta d’acord per a la defensa de les competències judicials de violència sobre la dona en el partit judicial de Xàtiva es va aprovar per unanimitat i en el text de la mateixa destaquen les següents consideracions i propostes: 

Xàtiva ha situat la lluita per la Igualtat i contra la violència sobre les dones en el centre de les polítiques públiques i socials, així com en l’agenda de les activitats cíviques i associatives, tant públiques com privades de la ciutat. En els darrers anys, s’han creat nous serveis públics en aquesta línia, com ara l’Oficina d’Atenció a les Víctimes del Delicte, la Casa de les Dones, el Punt de Trobada Familiar o, més recentment, el Centre Dona Rural 24 Hores. En maig de 2017, La Policia Local de Xàtiva es va integrar a la xarxa VioGén, fet que li permet dur a terme un acompanyament de les víctimes d’aquest tipus de delictes. 

Actualment, els Jutjats de Xàtiva són jutjats compatibles en matèria de violència sobre la dona. Gràcies a aquestes competències, els casos de violència de gènere i d’altres tipus de violència sobre la dona són jutjats a Xàtiva dintre de l’activitat ordinària d’aquest partit judicial. Amb l’aprovació del Reial decret de 15 de novembre de creació de noves unitats judicials, es produeix un canvi substancial en aquesta matèria competencial, ja que es crea un jutjat exclusiu de violència sobre la dona en el partit judicial d’Alzira i es determina que aquest tindrà competències sobre els partits judicials de Carlet i Xàtiva. 

Pel que fa a la carta de serveis d’Igualtat i contra la violència de gènere posats en marxa amb recursos públics, aquesta eliminació de competències esdevé 

incomprensible i inassumible, ja que s’està apartant d’aquesta seu el principal servei i recurs de protecció a les dones com és l’empar de l’òrgan judicial. 

La supressió de les competències relacionades amb la violència sobre la dona que fins ara tenien els Jutjats de Xàtiva dificulta el desplaçament de les víctimes i complica l’operativa dels representants legals. 

Per tot açò l’alcalde, i la resta de portaveus polítics han presentat per a la seua aprovació una proposta d’acord en la que, en primer lloc, s’insta a la Conselleria i al Ministeri de Justícia a la creació d’un Jutjat exclusiu de Violència sobre la Dona en els Jutjats de Xàtiva. 

En segon lloc, s’insta a la Conselleria i al Ministeri de Justícia a què mentre no es cree aquest jutjat exclusiu de Violència sobre la Dona als Jutjats de Xàtiva, es mantinguen les competències en matèria de violència sobre la dona en els Jutjats d’Instrucció i Primera Instància de Xàtiva. Deixant sense efecte el Reial decret amb el relatiu a l’agrupació amb Alzira de les competències sobre VioGen. 

En tercer lloc, habilitar, en el marc de les competències municipals, quants recursos humans i materials siguen necessaris per al suport d’accions reivindicatives, ja siguen impulsades per institucions públiques com per entitats ciutadanes, tendents a l’assoliment de la finalitat d’aquest acord. 

En quart lloc, mostrar tot el suport als professionals del dret de violència de gènere en el partit judicial de Xàtiva en les seues reivindicacions, així com a les víctimes i a les associacions que ofereixen ajudes complementàries.

I, en cinqué lloc, fer arribar aquest acord a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia, al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, a la Presidència del Consell General del Poder Judicial i a la delegació del Col·legi d’advocats en Xàtiva. 

Ahir de matí, a les 10 hores, a la sala de Juntes de Govern de l’Ajuntament de Xàtiva, l’alcalde, Roger Cerdà, va convocar una reunió amb la jutge degana dels jutjats de Xàtiva, representants del Col·legi d’Advocats i del col·lectiu de lletrats i procuradors del partit judicial de Xàtiva, per tal d’informar de la situació i coordinar accions. 

A les 13.30 h hores, al saló de plenaris de l’Ajuntament de Xàtiva, l’alcalde va convocar una reunió extraordinària del Consell de les Dones de Xàtiva per la Igualtat i contra la Violència de Gènere per abordar aquesta reivindicació de cara a la celebració de la manifestació convocada per a divendres 25 de novembre, a les 19 hores, a la porta de l’Ajuntament de Xàtiva. 

Per altra banda, l’Ajuntament de Xàtiva ha informat que l’alcalde està en contacte permanent amb els alcaldes i alcaldesses del partit judicial, a qui ha convidat a assistir a la manifestació.