Al mateix temps, també s’ha aprovat la justificació del pagament del 75% inicial presentada per part d’Adexa respecte a aquesta quarta fase

La Junta de Govern Local de Xàtiva va aprovar el dilluns passat la justificació de pagament presentada per Adexa del 75% de les ajudes municipals directes de suport al comerç local, a través de la quarta fase dels Bons de Comerç local, i també l’aprovació del pagament de la segona bestreta del 25%. 

Adexa, entitat que va subscriure amb l’Ajuntament el conveni de col·laboració per tal de dur a terme aquesta campanya, va presentar per registre d’entrada el pagament de les onze primeres remeses, efectuades entre el 2 de gener i l’1 de juny de 2023, justificant així l’ajuda ja abonada a l’associació prèviament per poder fer front als pagaments. 

Al mateix temps, la Junta de Govern ha aprovat la segona i última bestreta, així com l’ordenament del pagament del 25% de l’ajuda municipal de bons de comerç a Adexa, d’acord amb el que estableix el conveni de col·laboració, per import de 74.393,63 euros. 

Aquests Bons de Consum formen part del Pla Director de Reactivació Social i Econòmica de Xàtiva, aprovat a conseqüència dels efectes provocats per la pandèmia de la Covid-19. La mesura, concretament, es va instaurar per tal d’impulsar l’economia local. 

La dotació pressupostària de l’Ajuntament de Xàtiva per a la compra de bons en aquesta quarta fase va ser de 250.000 euros, complementats amb els 250.000 euros aportats pels veïns i veïnes de la ciutat. En total, entre les quatre fases realitzades, s’ha realitzat una injecció directa de 2 milions d’euros en els establiments locals adherits a la campanya.