El local celebrava una festa privada saltant-se el tancament de l’oci nocturn decretat per Sanitat

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat hui la revocació de la llicència d’activitat d’una discoteca situada en el polígon industrial de la localitat. L’acord es basa en un informe jurídic on s’acredita un incompliment sistemàtic i reiterat dels requeriments dels tècnics municipals per a corregir determinades deficiències en ordre a les condicions acústiques del local, instal·lacions elèctriques i de seguretat i condicions d’aforament màxim permès.

A més a més, la passada matinada del 6 de setembre, la Policia Local va alçar un acta per la celebració d’una festa privada en la discoteca estant en vigor el decret de tancament de discoteques i pubs dictat pel Ministeri de Sanitat. Els agents comprovaren que alguns dels assistents a la festa no portaven mascareta.

L’informe jurídic remarca que la discoteca en qüestió «des del primer requeriment, pel mes de juliol de 2018, és a dir, quasi dos anys després, segueix sense complir amb la normativa de contaminació acústica. Per altra banda, cal fer menció a l’activitat de què tracta l’autorització, i que consisteix en una activitat d’oci amb un aforament originari previst de 2.665 persones, segons sol·licitud de l’interessat (1.070 persones segons configuració justificada actual)».

Segons el document que motiva la revocació de la llicència d’activitat de la discoteca, «el risc de seguretat, ordre públic, salubritat, entre d’altres, per al cas en què no es complisquen les condiciones exigides és elevat. A tot això cal afegir la més que evident i denunciada contaminació acústica que es desprèn de la manca de compliment de les exigències relatives a l’aïllament i verificació acústica, recollides als reiterats requeriments efectuats, sense cap resposta satisfactòria».