S’instal·larà un col·lector de sanejament que permeta recollir els abocaments del poliesportiu i la seua conducció a la xarxa de col·lectors

L’alcalde de La Granja de la Costera, José Miguel Marín, informa que la Diputació de València ha aprovat una ajuda econòmica de 82.376,80 € per a millorar el cicle integral de l’aigua amb la finalitat de pal·liar la greu situació en la qual es troben determinades infraestructures a causa de la falta d’inversió i renovació dels últims anys.

Entre altres actuacions, es procedirà a la substitució de les vàlvules de tall que estan instal·lades en cadascun dels carrers per unes vàlvules operatives, la qual cosa possibilitarà, en casos d’avaria, tallar l’aigua per carrers, i no de tot el municipi, com ocorre en l’actualitat.

D’altra banda, s’instal·larà un col·lector de sanejament que permeta recollir els abocaments del poliesportiu i la seua conducció a la xarxa de col·lectors. Aquesta actuació permetrà eliminar focus contaminants derivats de l’actual abocament a una séquia de reg, millorant la qualitat ambiental de la zona.

Així mateix, i amb la finalitat de poder omplir les piscines amb aigua potable, s’instal·larà un tub de polietilé de dimensions adequades per al seu proveïment; actuació dirigida a la seguretat i la salut dels banyistes.

Segons assegura l’alcalde, les obres ja estan adjudicades i està previst que s’inicien d’ací a poc temps.