L’activitat física continua estant molt restringida en espais tancats 

Després de la reunió de la Mesa Interdepartamental, el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, van compareixer per fer públic el nou marc de mesures per fer front a la COVID-19 que entrarà en vigor el próxim dilluns 1 de març. 

Aquestes mesures han estat ratificades amb la seua publicació al DOGV de hui i, pel que respecta a l’esport, es pot resumir així: 

 • Es podrà practicar, amb caràcter general, activitat física i esportiva, a l’aire lliure i en instal·lacions esportives obertes, sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles. Aquesta podrà realitzar-se en grups màxims de 4 persones, sense contacte físic i mantenint la distància de seguretat. No serà obligatori amb caràcter general, l’ús de màscara. Aquesta serà obligatòria en zones o espais amb gran afluència de persones. 
 • La població en edat escolar de les etapes educatives d’Infantil i Primària podrà participar fora de la jornada escolar en activitats esportives grupals i en entrenaments esportius, amb un màxim de 4 persones, en grups establerts i únicament dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic. A més, no estarà permesa la presència de públic. 
 • No es permet la participació de persones escolaritzades en les etapes educatives d’Infantil i Primària en esdeveniments i en competicions esportives, amb l’excepció de les competicions expressament autoritzades. 
 • Les persones esportistes federades, les inscrites al Campionat d’Esport Universitari, o als Jocs esportius de la Comunitat Valenciana podran reiniciar els entrenaments esportius, amb les limitacions que s’estableixen en els apartats següents. 
 • Els entrenaments esportius es desenvoluparan en grups estables i evitant els contactes amb altres grups d’entrenament, i sempre a l’aire lliure o en instal·lacions esportives obertes, i sense públic.
 • Els entrenaments dels esportistes que participen en les competicions autoritzades es desenvoluparan en les instal·lacions que siguen necessàries i amb les dinàmiques esportives habituals, aplicant els protocols federatius de prevenció de la COVID– 19. 
 • Continuen suspeses totes les competicions, activitats i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, excepte les que s’estableixen en els paràgrafs següents
 • Podran celebrar-se les següents competicions esportives d’àmbit autonòmic: 
 • Les competicions oficials federatives d’àmbit autonòmic que atorguen un dret d’ascens a campionats o competicions d’àmbit estatal. 
 • Les competicions oficials federatives d’àmbit autonòmic que siguen imprescindibles per a obtindre la classificació oficial per a campionats d’àmbit estatal. 
 • I la competició professional de «pilota valenciana» masculina i femenina. 

 • Així mateix, podran celebrar-se en el territori de la Comunitat Valenciana, les competicions oficials professionals d’àmbit internacional i estatal, i les competicions oficials no professionals d’àmbit internacional i estatal. 
 • Aquestes competicions es desenvoluparan sense públic

 • En les instal·lacions esportives obertes podrà realitzar-se l’activitat física i esportiva regulada en els punts anteriors, i en les condicions que s’estableixen en aquests. 
 • Continuaran tancades, per a l’ús de la població en general, les instal·lacions esportives tancades de titularitat pública o privada (pave- llons, pistes tancades, centres esportius, gimnasos, …) excepte aquelles que siguen necessàries per al desenvolupament de les competicions autoritzades. 
 • En les instal·lacions esportives, l’aforament màxim permés serà d’una persona usuària per cada 2,25 m2 de superfície útil per a l’ús esportiu.
 • Amb caràcter general, no està permés l’ús de vestuaris i de dutxes. Excepcionalment, en les competicions autoritzades i en els seus entrenaments, es podran utilitzar els vestuaris i les dutxes, respectant les mesures generals de prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries.