En el centre històric de Xàtiva s’han adquirit cinc habitatges per 334.000 euros

Aquestes adquisicions s’emmarquen en els pressupostos participatius de la Generalitat. L’objectiu és l’adquisició d’immobles per a la seua incorporació al parc públic d’habitatges de la Generalitat, la seua posterior rehabilitació en cas de ser necessària, i finalment la seua gestió en règim de lloguer per part de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl. 

Concretament, en el centre històric de Xàtiva s’han adquirit cinc habitatges per 334.000 euros. El cost mitjà per habitatge ronda els 55.000 euros. La posada en marxa del projecte ha sigut possible gràcies al treball coordinat entre la Direcció General d’Habitatge i Regeneració Urbana i la Direcció General de Qualitat i Rehabilitació.

El resultat d’aquests projectes pilot ha depés de l’oferta disponible, les característiques i estat de conservació dels immobles perquè puguen convertir- se en habitatge públic, així com del seu preu, situació jurídica i registral. En aqueix sentit destaca la col·laboració que han tingut els diferents ajuntaments i mancomunitats per a facilitar a la Conselleria d’Habitatge els llistats d’immobles amb els quals treballar. 

L’anàlisi dels immobles s’ha realitzat basant-se en els requisits mínims exigits, ja que alguns han resultat ser solars, uns altres es trobaven en situació de ruïna, la propietat era desconeguda o no es trobaven en venda. Després del primer filtrat, s’han fet nombroses visites d’inspecció per part de la Direcció General de Qualitat i Rehabilitació, que també s’ocuparà de les obres d’aquells immobles que requerisquen una important rehabilitació prèvia a la seua adjudicació.