La Conselleria d’Agricultura i la de Justícia mantindran una coordinació constant per a avaluar l’autorització de crema

A la vista de la previsió meteorològica en les pròximes dues setmanes, i després de la reunió de coordinació, la Generalitat desaconsella l’ús del foc per a l’eliminació de restes agrícoles, a causa de l’elevat risc d’incendis forestals. 

Després d’haver escoltat les peticions del sector per a flexibilitzar la prohibició de la crema, des de la Secretaria Autonòmica d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, junt amb la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals es crearà una comissió de treball per a reavaluació periòdica, estudiant les necessitats agronòmiques de cada cultiu i tenint en compte les previsions de risc. 

El director general de Prevenció d’Incendis Forestals, Francisco José Aparisi, ha manifestat que “hem desaconsellat la crema de material vegetal pels informes meteorològics desfavorables, i hem acordat col·laborar per a trobar una solució que no implique riscos”.