La finalitat de les subvencions és la reducció de capital d’operacions d’endeutament financer a llarg termini

La Generalitat ha adjudicat 1.050.000 euros en ajudes destinades al sanejament de tretze entitats locals de la Comunitat Valenciana en situació d’especial dificultat economicofinancera amb l’objectiu de reduir l’endeutament generat per les operacions de crèdit a llarg termini. 

La resolució de les ajudes, publicada ahir dimarts en el Diari Oficial de la Generalitat, estableix la concessió de la quantitat de 117.936 per a l’ajuntament de Vallada. 

La concessió de les subvencions gestionades per la direcció general d’Administració Local té com a principal finalitat ajudar als ajuntaments que travessen per dificultats financeres amb un nivell d’endeutament superior al 110% dels ingressos corrents liquidats. 

En aquest sentit, aquestes ajudes formen part de les diverses actuacions impulsades des de la Direcció d’Administració Local per a donar suport a entitats locals amb dificultats financeres i amb recursos econòmics limitats per la falta de població.