L’immoble acceptat s’incorporarà a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat en concepte de bé de domini públic

La Generalitat ha acceptat la cessió gratuïta d’una parcel·la en la partida Anouer o Beata de Barxeta, per a destinar-la a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals d’aquesta localitat.

El passat 4 de febrer de 2021 el consistori de Barxeta va aprovar la cessió d’una parcel·la de 2.576 m² de superfície per a destinar-la a regularitzar la situació patrimonial de l’estació depuradora d’aquest municipi. Així mateix, l’immoble s’accepta lliure de càrregues, gravàmens i al corrent de qualsevol despesa.

L’Ajuntament de Barxeta assumeix el compromís de procedir a l’eliminació de qualsevol obstacle que puga impedir o dificultar l’execució del projecte, així com dotar al terreny de la urbanització necessària perquè adquirisca la condició de solar.

L’immoble acceptat s’incorporarà a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat en concepte de bé de domini públic destinat al servei públic hidràulic i adscrit a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.