El ple aprova la recepció d’una ajuda autonòmica que representa la meitat de l’import sol·licitat

Entre l’11 i el 14 de setembre de 2019, la Font de la Figuera va patir danys molt greus en diversos camins del terme, bancals i el mur del Camp Municipal de Futbol, entre altres. En una part d’ells, l’AJuntament va haver d’actuar amb rapidesa per a restablir la mobilitat segura del veïnat.

Ara, el consistori ha rebut una ajuda autonòmica de 886.618,43 €, que servirà per a reparar part d’aquests danys amb la intenció de tractar d’evitar uns efectes semblants en futurs episodis de fortes pluges. El ple, com és preceptiu, va aprovar la setmana passada la recepció d’aquesta ajuda.

El pròxim pas és que un equip tècnic estudie l’estat actual dels espais on es va patir amb major mesura la DANA i propose al Consell Agrari Municipal quines poden ser les possibilitats d’inversions amb la mencionada quantitat rebuda.

Després serà el moment d’elaborar els plecs tècnics i administratius necessaris per a licitar les obres, que en tot cas hauran d’estar executades en el termini d’un any.