El ple aprova una modificació de crèdit de 64.205,65 €, que sumat a la resta d’actuacions suposarà més de 416.000 € d’inversió

L’Ajuntament de La Font de la Figuera ha impulsat diversos projectes per a la modernització i millora de la xarxa d’aigua potable. De fet, el ple ha aprovat aquesta setmana una modificació de crèdit de 64.205,65 €, que sumat a la resta d’actuacions suposarà més de 416.000 € d’inversió. Cal destacar la instal·lació de comptadors intel·ligents en distintes ubicacions del poble, per un valor al voltant de 150.000 €.

L’alcalde, Vicent Muñoz, assenyala que: “És fonamental continuar invertint en la millora i modernització del cercle integral d’aigua potable de la Font. Ara fem un pas important cap a la solució dels problemes històrics del poble en matèria d’aigua i continuarem donant altres en el futur”.

Les actuacions que es finançaran amb la modificació de crèdit aprovada són: el canvi de la canonada d’aigua potable del tram final del camí Fondo, la reparació urgent del col·lector del Minat de la Font de Baix, l’estudi hidrogeològic per a la recerca d’aigua subterrània per a aigua potable, la instal·lació de filtres en el pou d’aigua potable i la instal·lació de plaques solars al Pou Pijirri.

Pel que fa a les actuacions en el carrer Joan de Joanes, aquestes suposaran unes inversions de 101.152,14 €, per a les quals s’ha gestionat una subvenció de 88.958,55 € amb la Diputació de València, en el marc del programa Reacciona. També s’està gestionant altra ajuda per import de 101.152 € per al carrer Mare de Déu dels Xics.

A més de continuar substituint la xarxa d’aigua potable per materials més moderns i amb més prestacions, tant al nucli antic com a altres ubicacions, també es canviarà la xarxa de clavegueram, ja que s’instal·larà una canonada per a les aigües pluvials. Açò permetrà recollir l’aigua dels embornals i depositar-la directament al barranc sense passar per la depuradora, evitant la seua eventual saturació.