Per altra banda, es contempla la millora del subministrament de l’aigua potable dels carrers Canyoles i Solana

La intervenció aprovada arreplega les propostes d’industrials i del personal tècnic per millorar l’espai consolidat del polígon Sant Cristòfol, des del punt de vista funcional i estètic.

Després de reunir-se amb els industrials, l’equip tècnic i la comissió de comptes, l’Ajuntament de la Font de la Figuera ha aprovat la subvenció de l’IVACE per a invertir 200.000 € al polígon industrial Sant Cristòfol, una intervenció que suposarà la millora de les connexions de fibra òptica i d’enllumenament del polígon, amb prop de 120.000 €. També s’inclouran aspectes que no van poder dur-se a terme l’any passat, quan el plenari va desestimar la proposta consensuada inicialment.

Amb l’aprovació d’enguany es reprèn l’adequació de la zona verda nord. Aquesta zona verda de més de 8.000 m² deixarà un espai exterior per aparcaments, com havien plantejat els industrials i adequarà la zona verda perquè siga compatible amb activitats culturals, lúdiques o esportives.

Per altra banda, es contempla la millora del subministrament de l’aigua potable dels carrers Canyoles i Solana, per a augmentar el cabal i la pressió, així com la renovació de la xarxa d’aigua potable i connexions al clavegueram, i la millora de la senyalització horitzontal i vertical per l’ordenació del trànsit.

L’alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, ha declarat que: “Aprofitar la situació estratègica del polígon ens obliga a no perdre cap oportunitat per millorar-lo. Necessitem dotar-lo de més i millors serveis, com la fibra òptica, la llum i la millora de la pressió de l’aigua potable, una cuidada estètica i un accés fàcil per a transportistes.