L’alcalde emet un ban que anuncia la mesura presa per raons de seguretat sanitària

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha dictat hui un ban en què s’anuncia la suspensió definitiva de la Fira d’Agost de Xàtiva. La falta d’unanimitat entre els grups polítics municipals ha fet que aquest punt no s’incloguera en l’ordre del dia del plenari de demà. Cal recordar que el passat 21 de maig, la comissió sociocultural de l’Ajuntament va acordar l’aprovació de la proposta de suspensió de la Fira i la remissió d’una declaració institucional al plenari, amb els vots a favor de PSPV-PSOE i Ciudadanos i l’abstenció de PP i XU. Posteriorment, el passat dimarts 26 de maig, la Junta de Portaveus, qui es reuneix preceptivament abans de cada plenari, va constatar la falta d’unanimitat, motiu pel què decau la presentació d’una declaració institucional al plenari.

En el ban, l’alcalde declara que “la força major que representa la pandèmia de la COVID-19 obliga, amb profunda tristesa per part d’aquest alcalde, a cancel·lar la Fira d’Agost 2020, perquè no es donen les circumstàncies de seguretat sanitària que garanteixen la integritat de la salut col·lectiva”. Més avant, l’alcalde continua afirmant que “estic segur que la societat xativina es farà càrrec de tan dolorosa decisió, una resolució que cap alcalde haguera volgut prendre mai. Però hem de ser conscients que ha de primar la salut i la seguretat”.

D’altra banda, en un informe del regidor de Sanitat, José Vicente Benavent, redactat a petició del regidor de Fira i Festes, Pedro Aldavero, sobre la conveniència de suspendre la Fira d’Agost, se senyala que aquesta decisió ha de prendre’s «per raons de prudència, prevenció i protecció sanitària relacionades amb la pandèmia provocada pel coronavirus, COVID-19, i s’inste l’alcalde, com a òrgan competent, a adoptar totes les resolucions i mesures que resulten pertinents per a fer efectiva aquesta decisió institucional». 

Com a conseqüència de la suspensió de l’edició 2020 de la Fira d’Agost de Xàtiva, es produirà un estalvi de despeses de part del pressupost municipal destinat a l’organització de l’esdeveniment. Dits crèdits ja estan utilitzant-se per al finançament de mesures d’emergència social i es preveu que puguen destinar-se a cobrir el finançament de noves mesures que pogueren arbitrar-se en el marc del Pla de Reactivació Social i Econòmica, Reactivem Xàtiva, dotat inicialment amb 8 milions d’euros.