Maria Josep Amigó explica que “este suport és vital perquè les infraestructures hidràuliques estan molt envellides”

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha resolt la convocatòria d’ajudes per a la millora del cicle integral de l’aigua, inclosa en l’estratègia Reacciona, amb una inversió de 6.850.000 euros.

La vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’àrea de Medi Ambient, Maria Josep Amigó, explica que “les infraestructures hidràuliques dels municipis valencians estan molt envellides, per tant estes ajudes són vitals per a reduir les pèrdues d’aigua potable, facilitar la reutilització i eliminar els vessaments d’aigües residuals als rius i a les platges”.

En total, 83 municipis rebran ajudes per a la nova implantació, millora o renovació de les infraestructures d’abastament d’aigua potable o de sanejament; posar en marxa actuacions relacionades amb la qualitat de l’aigua o l’automatització, telecontrol i digitalització de les xarxes.

 També es subvencionen obres i actuacions específiques per al control de pèrdues d’aigua potable incloent la instal·lació o la reposició de comptadors, equips de control de cabals i de pressions en xarxes d’abastament; sistemes d’emmagatzematge o de drenatge sostenible que permeten la reutilització de l’aigua i reduir notablement el consum d’aigua potable.

 Per últim, també són objecte de la subvenció els sistemes de dosificació d’aigua procedent de la xarxa pública que promoguen el consum de l’aigua d’aixeta per a reduir l’ús d’aigua embotellada, i les actuacions relacionades amb el control de vessaments o la millora i la reutilització de les aigües residuals.

Els municipis de la comarca de la Costera que van a rebre la subvenció són l’Alcúdia de Crespins, Cerdà, Estubeny, la Font de la Figuera, Rotglà i Corbera, Torrella, Vallada i Vallés.