Les subvencions arriben del Fons de Cooperació Municipal, el Centre de Turisme i presidència

La Diputació de València ha concedit a l’Ajuntament de la Granja de la Costera tres noves subvencions que arriben des de distintes àrees de l’entitat provincial. Mitjançant el Fons de Cooperació Municipal, han concedit 20.125 euros, per a lluitar contra el despoblament del municipi. A través del Centre de Turisme, l’ajuda concedida al municipi ha sigut de 4.275 destinats a la col·locació i instal·lació de suports publicitaris per a transmetre informació als visitants i transeünts. També ha sigut concedida una ajuda econòmica de 19.999 euros per portar a terme un projecte pilot de Smart City, consistent en la instal·lació de comptadors d’aigua intel·ligents.