La redacció del projecte s’ha adjudicat per 113.479 euros i la inversió prevista per al desenvolupament dels treballs és de 3.831.999 euros

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha adjudicat per 113.479,78 euros el contracte per a la redacció del projecte de construcció del tram Carcaixent-Xàtiva de la Via Verda Ribera-Costera. El termini per a la redacció del projecte és de divuit mesos.

Amb aquesta adjudicació, es posa en marxa el procés administratiu per a la construcció d’uns 16 kilòmetres d’itinerari ciclopeatonal, aprofitant 9,5 km del traçat ferroviari de l’antiga línia convencional La Encina-València, entre La Pobla Llarga i Xàtiva, mentre que entre La Pobla Llarga i Carcaixent s’adequarà un corredor capaç d’albergar, en condicions adequades de seguretat viària i comoditat, la ruta ciclopeatonal.

L’actuació té per objectiu la connexió ciclopeatonal des del nucli urbà de Xàtiva fins a l’estació de Carcaixent, unint les comarques de La Costera i la de la Ribera Alta, recorrent paratges de gran valor paisatgístic. La inversió prevista és de 3.831.999 euros i les actuacions a realitzar són susceptibles de ser cofinançades pel Programa Operatiu del Fons de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana (FEDER) de la Unió Europea.

El projecte: Tram Carcaixent-La Pobla Llarga

El projecte de construcció de la Via Verda Ribera – Costera: Carcaixent-Xàtiva, consta de dos trams diferenciats, el de Carcaixent-La Pobla Llarga i el de La Pobla Llarga-Xàtiva.

Així, en el tram Carcaixent-La Pobla Llarga se seleccionarà l’itinerari més adequat a partir de l’estudi de solucions que es desenvolupe. Per a això, s’avaluarà la implantació sobre diversos dels camins rurals existents, compartint plataforma amb el trànsit agrícola, o bé, al costat de les carreteres locals. Se seleccionarà l’opció que oferisca majors garanties de seguretat viària per a tots els usuaris i que responga als requisits de funcionalitat i connectivitat adequats. Igualment, se senyalitzarà amb el nou ús i es realitzaran puntuals obres de condicionament.

Tram La Pobla Llarga-Xàtiva

Pel seu costat, el tram La Pobla Llarga-Xàtiva discorrerà sobre l’antiga plataforma ferroviària, que haurà de ser regenerada per a transformar-la en una pista confortable per als usuaris. Per a això s’emplenarà amb llastos la capa del balast ferroviari que roman en molts trams. A més, s’adequaran les vores del corredor i es reposaran els taulers de les diferents estructures que salven els llits.

La nova ruta ciclopeatonal, de traçat pràcticament pla, discorrerà per un paisatge d’alt valor agrícola, principalment entre tarongers, travessant els rius Albaida i Canyoles, i connectarà les poblacions de Carcaixent, La Pobla Llarga, Manuel i Xàtiva.

Tot el corredor se senyalitzarà i es realitzaren plantacions amb arbres autòctons al llarg d’aquest. En punts concrets del traçat, es crearan àrees de descans, miradors, zones verdes i punts d’informació dels elements paisatgístics i patrimonials de l’entorn, a fi de contribuir a divulgar tant els valors naturals com culturals de la zona.

Actualment, l’estat del corredor és de total abandó, ja que, des que es va desmantellar la línia ferroviària i es van retirar els carrils, les travesses i l’electrificació, no s’ha dut a terme cap de labor de conservació o adequació.

L’Ajuntament de Manuel va realitzar el condicionament i neteja del tram central de l’antiga travessia ferroviària, que discorria en trinxera dins del nucli urbà i dividia en dos la població.

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en dates recents va prolongar aquesta actuació de millora de la travessia, tant per l’extrem nord com pel sud, de manera que tot el tram que discorre per sòl urbà de Manuel ja es troba condicionat i adaptat per al seu ús ciclopeatonal.